ලොව පළමු ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්

by Yashitha Bhashana

ලොව පළමු ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්

Share

ලොව පළමු Transformer
ඇමරිකාවේ කුඩා දරුවෙකු තම සෙල්ලම් Ferrari මෝටර් රථය කොටස් වලට ගලවා නගර සභාවේ කුණු රැගෙන යන ට්‍රක් රථයක් බවට පෙරලයි නැවතත් එය කොටස් කර ගිලන් රථයක් මෙන් වෙනස් කරයි.
අද කාලයේ Transformers වැනි චිත්‍රපට නරඹා ඇති රසිකයන්ට එය එතරම් පුදුම සහගත දෙයක් නොවේ. නමුත් මෙවැනි සෙල්ලම් භාණ්ඩයක් නිර්මාණය කර එම සංකල්පය සඳහා මීට වසර 50ට පෙර 1963 වසරේ ජූනි මස පේටන්ට් බලපත්‍රය ලබාගන්නේ
ඇමරිකානු ජාතික Robert W. Patch විසින් වන අතර එහි ඇති විෂේශත්වය වන්නේ ඔහු ඒ වන විට පේටන්ට් බලපත්‍රය අයදුම් කිරීමටවත් දැනුමක් නැති වසර 6ක් පමණ වයසැති කුඩා දරුවෙක් වීමයි.
ඔහු අදටත් පේටන්ට් බලපත්‍රයක් ලබාගත් ලොව දෙවන ලාබාලතම පුද්ගලයා වන අතර ඇමරිකාව තුල ලාබාලතම පුද්ගලයා වේ.