What If...? දෙවන කතාසමය නත්තල් සමයේදී නිකුත් කරන බවට තහවුරු කරයි.

by Yashitha Bhashana

What If...? දෙවන කතාසමය නත්තල් සමයේදී නිකුත් කරන බවට තහවුරු කරයි.

Share

📺| What If…? Season 2 will release around christmas day.❓🎄🎅

What If...? කතාමාලාවේ දෙවන කතාසමය එළැඹෙන නත්තල් සමයේ නිකුත් කරන බවට තහවුරු කරයි.