වසර 5ට පසු කෝඩ් 8 චිත්‍රපටයේ දෙවන කොටස පෙබරවාරි 28 නිකුත් වෙයි.

by Menuka Risith

වසර 5ට පසු කෝඩ් 8 චිත්‍රපටයේ දෙවන කොටස පෙබරවාරි 28 නිකුත් වෙයි.

Share

The Arrow කතාමාලාවේ Oliver Queen ලෙස රංගනයෙන් දායක වූ Stephen Amel සහ ඔහුගේ සහෝදරයා වන Robbie Amel රංගනයෙන් දායකවන 2019 වසරේ නිකුත් වූ ජනප්‍රිය Code 8 චිත්‍රපටයේ දෙවන කොටස වන Code 8: Part II චිත්‍රපටය ලබන පෙබරවාරි 28 වැනිදා Netflix ඔස්සේ නිකුත් වන බවට දැනුම් දෙයි. මෙහි දෙවන කොටස නිකුත් වන්නේ වසර 5ට පසු වීම විශේෂත්වයක්.