නෝලන් අපේ කාලයේ බිහි වූ විශිෂ්ටතම අධ්‍යක්ෂකවරයා බවට ප්‍රවීණ අධ්‍යක්ෂක Denis Villeneuve පවසයි

by Menuka Risith

නෝලන් අපේ කාලයේ බිහි වූ විශිෂ්ටතම අධ්‍යක්ෂකවරයා බවට ප්‍රවීණ අධ්‍යක්ෂක Denis Villeneuve පවසයි

Share

Christopher Nolan අපේ කාලයේ බිහි වූ විශිෂ්ටතම සහ වැදගත්ම චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක වරයා බවට විශිෂ්ට විද්‍යා ප්‍රබන්ධ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වන Denis Villeneuve ප්‍රකාශ කරයි.

“best and most important filmmaker of our time.”
-Denis Villeneuve-

මේ බව ඔහු සඳහන් කර තිබුනේ Nolan විසින් අධ්‍යක්ෂණය කල Tenet චිත්‍රපටය නැවත IMAX සිනමාශාලාවට නිකුත් කිරීමේ වැඩසටහනට එක් වෙමිනුයි.