පීටර් කලන් ලයිෆ් ටයිම් අචීව්මන්ට් ගෞරව සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි.

by Yashitha Bhashana

පීටර් කලන් ලයිෆ් ටයිම් අචීව්මන්ට් ගෞරව සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි.

Share

🏅| Transformers star Peter Cullen to be Honored with Lifetime Achievement Award.

අතිශය ජනප්‍රිය Transformers චිත්‍රපට මාලාවේ සහ සජීවීකරණ කාටූන් කතාමාලාවන් වල බොහෝ රසිකයන් ආදරය කරන Optimus Prime චරිතය සඳහා හඬ දායකත්වය ලබා දුන් Peter Cullen හට
National Academy of Television Arts & Sciences විසින් ලබා දෙන ගෞරව සම්මානයක් වන Lifetime Achievement සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීමට තෝරාගෙන තිබෙනවා.

ලබන දෙසැම්බර් 17 වනදා පැවැත්වෙන දෙවන Children’s & Family Emmy Awards සම්මාන උළෙලේදී මෙම ගෞරව සම්මානයෙන් ඔහු පිදුම් ලැබීමට නියමිතයි.