කාන්තා මූලික Pirates of the Caribbean චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතය සඳහා කළු ජාතික නිළියක් තෝරාගනී

by The Sri COM

කාන්තා මූලික Pirates of the Caribbean චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතය සඳහා කළු ජාතික නිළියක් තෝරාගනී

Share

🏴‍☠️| The upcoming female-led ‘Pirates of the Caribbean’ movie is still in the works at Disney.
Margot Robbie ප්‍රධාන චරිතය රඟදක්වන කාන්තා චරිතයක් මූලික කරගත් Pirates of the Caribben චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කරන බවට Disney ආයතනය විසින් 2022 වසරේ මුල දැනුම් දුන් අතර චිත්‍රපටයෙහි තිරපිටපත අවසන් කර ඇති බවටද වාර්තා විය. 2022 වසරේ නොවැම්බර් මස Margot Robbie විසින් එහි ප්‍රධාන චරිතයෙන් ඉවත් වීමට කටයුතු කර තිබුනා.
මේ වන විට වාර්තා වන්නේ නිධන් සොයා යන Anne නම් කළු ජාතික තරුණ කාන්තාවක් චිත්‍රපටයෙහි ප්‍රධාන චරිතය වන අතර එම චරිතය සඳහා Ayo Edebiri තෝරාගැනීමට අදහස් කරන බවයි. තවමත් මෙය සාකච්ඡා මට්ටමේ පවතින බවටයි ප්‍ර්‍රසිද්ධ Insider වරයෙකු වන Daniel RPK පවසන්නේ.
එසේ සිදු වුවහොත් බොහෝ විට Pirates of the Caribbean චිත්‍රපට මාලාවේ ආදායම් අතින් අසාර්ථකම චිත්‍රපටය එය වනු ඇති.