සුප්‍රසිද්ධ ඡායාරූපයේ කතාව

by Yashitha Bhashana

සුප්‍රසිද්ධ ඡායාරූපයේ කතාව

Share

අභ්‍යවකාශ ඉතිහාසයේ ඕල් ටයිම් බෙස්ට් අයිකනික්ම ඡායාරූපවලින් එකක් තමයි පහළ තියෙන්නේ 💙🌎

සාමාන්‍යයෙන් ගගනගාමියෙක් අභ්‍යවකාශ යානයෙන් පිටත අලුත් වැඩියාවක් හෝ වෙනයම් මෙහෙයුම් පර්යේෂන කටයුත්තක් සඳහා දත්ත එකතු කිරීමට එළියට යනකොට යානාව සහ ගගනගාමියා අතර රැහැනක් සම්බන්ධ කරනවා. ගගනගාමියගේ ආරක්ෂාව සඳහා තමයි ඒක කරන්නේ.

1984 දී STS 41-B අභවකාශ ෂටල මෙහෙයුමේදී ගගනගාමී බෲස් මැක්කැන්ඩ්ල්ස් තම චැලෙන්ජර් ෂටලය හා සම්බන්ධ කිසිදු රැහැනක් නොමැතිව ෂටලයේන් අඩි 320 (97.5 m)ක් පමණ ඈත අභ්‍යවකාශයේ ඇවිදින කොට ඡායාරූප ගත වුණු අයිකෝනික් ඡායාරූපය තමයි මේ. අභ්‍යවකාශ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට ෂටලය සහ ගගනගාමියා අතර සම්බන්ධ කළ ආධාරකයක් නොමැතිව ස්පේස් වොක් එකක් කළ අවස්ථාව.

බෲස් මේ ඉන්නේ පෘථිවියේ සිට දළ වශයෙන් 274 km ක උන්නතාංශයකින්. බෲස් ෂටලයෙන් පළවෙනි මීටර් 50-60 ගමන් කරද්දී ඔහුගේ ගගන ඇඳුමේ හෙල්මටගේ සවිකර තිබූ කැමරාවේ සටහන් වූ චැලෙන්ජර් ෂටලයේ පින්තූරය තමයි 3 වෙනියට තියෙන්නේ.

නිකමට හිතන්න ෂටලය හා සම්බන්ධ කිසිදු ආධාරයකයක් නොමැතිව රිකත්කයක් බඳු අභ්‍යවකාශයේ ඇවිදිනකොට ඇතිවාන හැඟීම...

ඉස්සර මේ පින්තූරය අභ්‍යවකාශය, විශ්වය ගැන තියන ඕනම පොතක, පත්තරයක, සඟරාවක තියන එක අනිවාර්ය දෙයක්. 😌

✍️Admin: Pasindu Herath