ජනප්‍රිය මිකී මවුස් චරිතය අද සිට ජනතා අයිතියට පත්වෙයි.

by The Sri COM

ජනප්‍රිය මිකී මවුස් චරිතය අද සිට ජනතා අයිතියට පත්වෙයි.

Share

Disney සමාගමට අයිතිය තිබූ ජනප්‍රිය මිකී මවුස් චරිතය අද සිට ජනතා අයිතියට පත් වෙයි. 1928 වසරේ නිකුත් වූ Steamboat Willie කෙටි චිත්‍රපටයේ සිටි මිකී මවුස් සහ මිනී මවුස් යන චරිත දෙක අද දින සිට ජනතා අයිතියට හෙවත් Public Domain එකක් ලෙස පත් වෙනවා. චරිතයක් Public Domain එකක් බවට පත් වූ පසු ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට එය කිසිදු අවසරයකින් තොරව නිර්මාණ වලට භාවිතා කිරීම සහ වෙනස් කිරීම කල හැකිය. කෙසේ නමුත් public domain එකක් බවට පත්ව ඇත්තේ ඉහත සඳහන් කල මුල් කළු සුදු මිකී මවුස් සහ මිනී මවුස් චරිත දෙක පමණක් වන අතර පසුව නිර්මාණය කල මිකී මවුස් සහ මිනී මවුස් චරිත වලට මෙය අදාල නොවේ. Public Domain එකක් බවට පත්වීමට හේතුව වන්නේ ඇමරිකාවේ ඇති බුද්ධිමය දේපල පනතට යටත්වයි එම පනත අනුව වසර 95ක් පැරණි ඕනෑම නිර්මාණයක් public domain එකක් බවට පත් වෙයි. ෂර්ලොක් හෝම්ස් චරිතයද 2023 ජනවාරි 1 වනදා සිට එම නීතිය යටතේ ජනතා අයිතියට පත් විය. Public Domain හෙවත් පොදු අයිතියට පත් වීම සම්බන්ධව නීතිමය පසුබිම ගැන සම්පුර්ණ විස්තර මෙතනින් කියවන්න: https://thesricom.lk/public-domain-copyright-law-sinhala/