අතිශය ජනප්‍රිය Ben 10 සජීවීකරණ කාටුන් කතාමාලාව පළමු වරට විකාශය ආරම්භ වී අදට වසර 18ක් සපිරෙයි.

by The Sri COM

අතිශය ජනප්‍රිය Ben 10 සජීවීකරණ කාටුන් කතාමාලාව පළමු වරට විකාශය ආරම්භ වී අදට වසර 18ක් සපිරෙයි.

Share

🗓| The original ‘Ben 10’ cartoon premiered 18 years ago today. 📺 අතිශය ජනප්‍රිය Ben 10 සජීවීකරණ කාටුන් කතාමාලාව පළමු වරට විකාශය ආරම්භ වී අදට වසර 18ක් සපිරෙයි. Cartoon Network නාලිකාව ඔස්සේ 2005 දෙසැම්බර් 27 විකාශය ආරම්භ කර කතාසමයන් 4ක් කතාංග 49ක් විකාශය වී 2008 අප්‍රේල් 15 වනදා විකාශය අවසන් විය. Cartoon Network නාලිකාවේ දෙවන දීර්ඝතම franchise එක වන්නේ Ben 10 වන අතර එහි තවත් සජීවීකරණ කතාමාලාවන්, සජිවී-ක්‍රියාදාම චිත්‍රපට සහ වීඩියෝ ක්‍රීඩා සහ චිත්‍රකතා (comics) රැසක් ඇති අතර එහි reboot කතමාලාවක් 2016 වසරේ නැවත විකාශය විය. 🪀සියළුම Ben 10 නිර්මාණ⬇️ 🪀සජිවීකරණ කතාමාලාවන්. 📺 Ben 10 (2005-2008) 📺 Ben 10: Alien Force (2008-2010) 📺 Ben 10: Ultimate Alien (2010-2012) 📺 Ben 10: Omniverse (2012-2014) 📺 Ben 10 (2016-2021) (Reboot කතමාලාව) 📺Ben 10/Generator Rex: Heroes United (2011) (විශේෂ ටීවී කතාංගය) 🪀 සජීවීකරණ චිත්‍රපට (Animated Movies) 🎬 Ben 10 Secret Of The Omnitrix (2007) 🎬 Ben 10: Destroy All Aliens (2012) 🎬 Ben 10 Versus the Universe: The Movie (2020) 🪀සජීවී-ක්‍රියාදාම චිත්‍රපට (Live-Action Movies) 🎬 Ben 10: Race Against Time(2007) 🎬 Ben 10: Alien Swarm (2009) 🪀Crossovers 📺 Ben 10 Generator Rex crossover (2011) 📺 Ben 10 The Secret Saturdays crossover 📺 Crossover Nexus (Ben 10/Teen Titans Go!/Steven Universe/OK K.O.! Let's Be Heroes crossover) 🪀වීඩියෝ ක්‍රීඩා 🎮 Ben 10 (HyperScan game; 2006) 🎮 Protector of Earth (2007) 🎮 Alien Force (2008) 🎮 FusionFall (2009) 🎮 Alien Force: Vilgax Attacks (2009) 🎮 Alien Force: The Rise of Hex (2010) 🎮 Ultimate Alien: Cosmic Destruction (2010) 🎮 Punch Time Explosion (2011) 🎮 Galactic Racing (2011) 🎮 Omniverse (2012) 🎮 Omniverse 2 (2013) 🎮 Ben 10 (2017) 🎮 Power Trip (2020) Ben 10 ගැන ඔයාගේ මතකය අවදි කරගෙන යමුද?