ජනප්‍රිය සජීවීකරණ චිත්‍රපට නිර්මාණය කරන Dreamworks ආයතනයෙන් ශ්‍රී ලාංකීකයෙකුට සම්මාන

by Menuka Risith

ජනප්‍රිය සජීවීකරණ චිත්‍රපට නිර්මාණය කරන Dreamworks ආයතනයෙන් ශ්‍රී ලාංකීකයෙකුට සම්මාන

Share

🇱🇰| Sri Lankan won Dreamworks Ingenuity Award 2023 🏆

ශ්‍රී ලාංකිකයකු වන Lakshika Udakandage මහතා ජනප්‍රිය ත්‍රිමාණ සජීවීකරණ චිත්‍රපට නිර්මාණය කරන සමාගමක් වන Dreamworks ආයතනය විසින් පිරිනමන Ingenuity Award දිනාගෙන තිබෙනවා.

උඩකන්දගේ මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය ලබා Dreamworks ආයතනයේ දැන් Technical Director කෙනෙකු ලෙස සේවය කරනවා.

ඔහුගේ දායකත්වය ලැබූ චිත්‍රපට අතර
Godzilla: King of the Monster (2019)
Aquaman (2018)
Dark Phoenix (2019)
The Croods(2020)
The Boss Baby(2021)
Shazam! (2019)
Dumbo (2019)
Puss in Boots: The Last Wish (2022) වැනි අතිශය ජනප්‍රිය චිත්‍රපට ඇතුලත් වෙනවා.