මායාබන්ධන (Spellbinder) කතාමාලාවේ Christine ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි

by The Sri COM

මායාබන්ධන  (Spellbinder) කතාමාලාවේ Christine ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි

Share


📺| Spellbinder actress Georgie Fisher has arrived to Sri Lanka.🇱🇰

මායාබන්ධන හෙවත් Spellbinder කතාමාලාවේ Christine Reynolds චරිතය රඟදැක්වූ රංගන ශිල්පී Georgie Fisher ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි.

ජාතික රූපවාහිනී නාලිකාවේ විකාශය වූ අතිශය ජනප්‍රිය මායාබන්ධන හෙවත් Spellbinder කතාමාලාවේ Christine Reynolds චරිතය රඟදැක්වූ රංගන ශිල්පී Georgie Fisher මසක සංචාරක කාලයක් සඳහා අද දින ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබෙනවා.

මේ බව ඇගේ Facebook ගිණුමෙහි සටහනක් තබමින් ඇය පවසා සිටියේ:

“අද මම ලංකාවට එනවා මාසයක් නවතින්න. මම හරි ආසාවෙන් හිටියේ මේ රටට යන්න. නමුත් මීට වසර කිහිපයකට පෙර මම ළමා නිළියක් ලෙස රඟපෑ Spellbinder හි Christine Reynolds ගේ චරිතය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා රසික සමාජයක් ඇති බව මම දැනගත් විට මට ශ්‍රී ලංකාවට එන්නට තිබුනු උනන්දුව ඇත්තෙන්ම තවත් වැඩි වුනා. පැය 12කින් හමුවෙමු ශ්‍රී ලංකා”

යනුවෙනි

Our beloved Christine (Georgie Fisher) Welcome to Sri Lanka 💙💐