සර් ලුවිස් හැමිල්ටන්

by Pasindu Herath

සර් ලුවිස් හැමිල්ටන්

Share

අදට හරියටම අවු.2 කට කලින් තමයි 7 වාරයක් ෆෝමියුලා 1 ලෝක ශූරතාවය දිනූ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ලුවිස් හැමිල්ටන්,චාල්ස් කුමරු අතින් "සර් ලුවිස් හැමිල්ටන්" ලෙස ගෞරව නයිට් පදවිය ලබාගන්නේ.ලුවිස්ට 8 වන ලෝක ශූරතාවය දිනන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දී 2021 වසරේ අබුඩාබිහි තීරණාත්මක අවසන් ග්‍රොන් ප්‍රි වටයේදී මතබේදයට තුඩු දෙන ලෙස දෙවැනි තැනට ඇද දමා රෙඩ් බුල් කණ්ඩායමේ මැක්ස් වස්ටපන් එම තරඟය ජයගෙන හරියටම එක් දිනක් පසු වූ මොහොතක තමයි ලුවිස් හට නයිට් පදවිය ලැබෙන්නේ.නයිට් පදවියක් ලැබූ 4 වැනි ෆෝම්යුලා 1 ධාවන ශූරයා වශයෙන් මීට වසර 2 කට පෙරදී සර් ලුවිස් හැමිල්ටන් ඉතිහාසගත වුණා

💚
✍️