ප්‍රභාස් රංගනයෙන් දායක වන සලාර් චිත්‍රපටියෙහි වෙබ් පිටපත් නිකුත් වෙයි.

by Menuka Risith

ප්‍රභාස් රංගනයෙන් දායක වන සලාර් චිත්‍රපටියෙහි වෙබ් පිටපත් නිකුත් වෙයි.

Share

KGF චිත්‍රපටමාලාවේ අධ්‍යක්ෂක Prashanth Neel අධ්‍යක්ෂණය කල ජනප්‍රිය සහ සාර්ථක චිත්‍රපට කිහිපයක රංගනයෙන් දායක වූ Prabhas රංගනයෙන් දායක වන Salaar චිත්‍රපටයේ පළමු කොටස වන Salaar: Part 1 – Ceasefire චිත්‍රපටය අද දින Netflix ඔස්සේ විකාශය ආරම්භ වීමත් සමඟ මේ වන විට එහි වෙබ් පිටපත් නිකුත් වී තිබෙනවා.

ඉන්දියානු රුපියල් කෝටි 270ක පිරිවැයකින් නිෂ්පාදනය කරන ලද මෙම චිත්‍රපටය වැඩිම ආදායමක් ලද ඉන්දියානු චිත්‍රපට ලැයිස්තුවේ 11 වැනි ස්ථානයට පත් වෙමින් සමස්ත ආදායම මේ වන විට කෝටි 705ක් ලෙස වාර්තා වෙනවා.