අයන් මෑන් චරිතය තම සිනමා දිවියේ විශිෂ්ටතම රංගන වලින් එකක් බවට Robert Downey Jr පවසයි.

by Menuka Risith

අයන් මෑන් චරිතය තම සිනමා දිවියේ විශිෂ්ටතම රංගන වලින් එකක් බවට Robert Downey Jr පවසයි.

Share

මාවල් සිනමා විශ්වයේ Iron Man/Tony Stark චරිතයට රංගනයෙන් දායක වීම තමන්ගේ සිනමා ජීවිතයේ විශිෂ්ටතම රඟපෑම්වලින් එකක් බවත් සුපිරිවීර ගණයේ චිත්‍රපට වීම හේතුවෙන් එයට ලොකු අවධානයක් යොමු නොවූ බවටත් Robert Downey Jr. විසින් පසු ගියදා Rob Lowe ගේ 'Literally!' podcast වැඩසටහනට සම්බන්ධ වූ අවස්තාවේදී ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.