මයිකල් ජැක්සන් යළි ජීවමාන වෙයි.

by Menuka Risith

මයිකල් ජැක්සන් යළි ජීවමාන වෙයි.

Share

හොලිවුඩයේ සුප්‍රකට අධ්‍යක්ෂවරයකු වන 'ඇන්ටනී ෆුකුවා' විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන මයිකල් ජැක්සන් චරිතය පාදක කරගෙන නිර්මාණය කරන 'මයිකල්' චිත්‍රපටයේ ප්‍රථම ජායාරූපය මෙසේ අන්තර්ජාලය වෙත නිකුත් කර තිබුණා. මයිකල් ජැක්සන්ගේ චරිතය නිරූපණය කරන්නේ ඔහුගේ බෑණනුවන් වන 'ජෆාර් ජැක්සන්' වීම සුවිශේෂත්වයක්. චිත්‍රපටය තිරගත වන්නට නියමිතව ඇත්තේ 2025 අප්‍රේල් 18 වැනිදාය.

පහතින් අමුණා ඇත්තේ 'මයිකල්' චිත්‍රපටයේ පළමු ජායාරූපයයි.

සටහන: Malintha Vithanage