පලස්තීනයට සහය දැක්වීම නිසා Melissa Barrera Scream 7 චිත්‍රපටයෙන් ඉවතට.

by Yashitha Bhashana

පලස්තීනයට සහය දැක්වීම නිසා Melissa Barrera Scream 7 චිත්‍රපටයෙන් ඉවතට.

Share

🎬| Melissa Barrera has reportedly been fired from ‘Scream 7’ following comments in support of Palestine.

පලස්තීනයට සහය දක්වමින් සමාජමාධ්‍ය තුළ අදහස් දැක්වීම හේතුවෙන් Melissa Barrera Scream 7 චිත්‍රපටයෙන් ඉවත් කරයි.

33 හැවිරිදි මෙක්සිකානු නිළියක් වන Melissa Barrera විසින් 2022 වසරේ නිකුත් වූ Scream චිත්‍රපටයේ සහ 2023 වසරේ නිකුත් වූ Scream 6 චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතය සඳහා රංගනයෙන් දායක විය.

Melissa ඉවත් කිරීම සඳහා ප්‍රධානවම හේතු වූ සටහන:

“Gaza is currently being treated like a concentration camp. Cornering everyone together, with nowhere to go, no electricity no water...people are still silently watching it all happen. THIS IS GENOCIDE & ETHNIC CLEANSING.”
-Melissa Barrera-

Scream චිත්‍රපට මාලාව නිශ්පාදන කරන ස්ටූඩියෝව වන Spyglass විසින් Melissaව ඉවත් කිරීම සම්බන්ධව අදහස් දක්වමින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා ඇත්තේ පලස්තීන ඊශ්‍රායල් යුද්ධය පිළිබඳව ව්‍යාජ තොරතුරු බෙදාහරිමින් වෛරය උසිගැන්වීම සඳහා කිසිඳු සමාවක් නොදිය හැකි බවයි.

“We have zero tolerance for antisemitism or the incitement of hate in any form, including false references to genocide, ethnic cleansing, Holocaust distortion or anything that flagrantly crosses the line into hate speech.”
-Spyglass Media Group-

Melissaගේ ඉවත් කිරීම සම්බන්ධව Scream 7 චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ශක Christopher Landon විසින් Twitter පණිවිඩයක් නිකුත් කර ඇති අතර් පසුව එය ඉවත් කරගෙන තිබෙනවා.

“This is my statement: 💔 Everything sucks. Stop yelling. This was not my decision to make.”
-Christopher Landon-

ඉවත් කිරීම දැනුම් දීමෙන් පසුව Melissa විසින් Instagram storyහි මෙසේ පළ කර තිබෙනවා.

“At the end of the day, I'd rather be excluded for who I include, than be included for who I exclude.”
-Melissa Barrera-