ලොව හොදම රූපවාහිනි කතාමාලාව ලෙස සැලකෙන කතාමාලාව විකාශය ආරම්භ වී අදට වසර 16ක් සපිරෙයි.

by Menuka Risith

ලොව හොදම රූපවාහිනි කතාමාලාව ලෙස සැලකෙන කතාමාලාව විකාශය ආරම්භ වී අදට වසර 16ක් සපිරෙයි.

Share

IMDb දර්ශකයට අනුව ලොව හොඳම රූපවාහිනී කතාමාලාව ලෙස සැලකෙන Breaking Bad කතාමාලාව පළමු වරට විකාශය ආරම්භ වී අදට වසර 16ක් සපිරෙයි.

AMC නාලිකාව ඔස්සේ 2008 වසරේ ජනවාරි 20 වනදා විකාශය ආරම්භ කරමින් කතාසමයන් 5ක් කතාංග 62ක් සමඟින් 2013 සැප්තැම්බර් 29 වනදා විකාශය ආරම්භ කල මෙම කතාමාලාවේ නිශ්පාදන පිරිවැය එක් කතාංගයක් සඳහා ඇ.ඩො මිලියන 3ක් බවට වාර්තා වෙනවා.

මෙම කතාමාලාව Emmy, Golden Globe, National Televisions Awards වැනි ජනප්‍රිය සම්මාන උළෙලවල් 37ට අධික ප්‍රමාණයක විවිධ කාණ්ඩ යටතේ සම්පූර්ණ සම්මාන 248ට යෝජනා වෙමින් එයින් 92ක් දිනාගැනීමටද සමත්ව තිබෙනවා.

කතාමාලාව අවසන් වූ 2013 වසර වන විට ඇමරිකාව තුල වැඩිම පිරිසක් නැරඹූ කේබල් රූපවාහිනී කතාමාලාව බවටද Breaking Bad කතාමාලාව පත් වූ අතර එය වැඩිම විචාරක පැසසුම් ලත් රූපවාහිනී කතාමාලාව හෙවත් most critically acclaimed TV show of all time ලෙස ගිනස් වාර්තා පොතටද ඇතුලත් වී ඇත. ඒවගේ Rotten Tomatoes දර්ශකයේ පසු ගිය වසර 25 තුල නිකුත් වූ හොඳම කතාමාලාව ලෙසද පසු ගියදා එය තේරිපත් විය.

ඒ වගේම IMDb දර්ශකයේ පරිශීලකයන් 2,090,894 කගෙන් 9.5/10 අගයක් ලබාගනිමින් ඉහළම අගයක් ලබාගත් කතාමලාව බවටද පත් වන්නේ Breaking Bad කතාමලාවයි.