ජනප්‍රිය හොලිවුඩ් නළු Carl Weathers මියයයි

by Menuka Risith

ජනප්‍රිය හොලිවුඩ් නළු Carl Weathers මියයයි

Share

ජනප්‍රිය හොලිවුඩ් නළු Carl Weathers මියයයි. මිය යන විට ඔහු 76 වැනි වියේ පසු විය.
පළමු Rocky චිත්‍රපට 4හි Apollo Creed චරිතය හරහා ඔහු බෙහෙවින් ජනප්‍රිය වූ අතර Predator, The Mandalorian ඇතුළු ජනප්‍රිය චිත්‍රපට සහ කතාමාලාවන් 60ට ආසන්න ප්‍රමාණයකට රංගනයෙන් දායක වී ඇත.