කෝල් ඔෆ් ඩියුටි 3 අභිබවමින් හැරි පෝටර් පාදක හෝග්වර්ට්ස් ලෙගසි 2023 වසරේ වැඩියෙන්ම අළෙවි වු විඩියෝ ක්‍රීඩාව බවට පත් වෙයි.

by Randinu Jayarathne

කෝල් ඔෆ් ඩියුටි 3 අභිබවමින් හැරි පෝටර් පාදක හෝග්වර්ට්ස් ලෙගසි 2023 වසරේ වැඩියෙන්ම අළෙවි වු විඩියෝ ක්‍රීඩාව බවට පත් වෙයි.

Share

Call of Duty: Modern Warfare III අභිබවමින් 2023 වසරේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වුණු වීඩියෝ ක්‍රීඩාව බවට Hogwarts Legacy පත්වෙයි

2023 වසරේ නිකුත් වෙච්ච Call of Duty: Modern Warfare III වීඩියෝ ක්‍රීඩාව පරදවමින් 2023 වසරේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වුණු වීඩියෝ ක්‍රීඩාව ලෙස Hogwarts Legacy පත්වෙලා තියෙනවා. ඒ අති සාර්ථක අයුරින් ලොව පුරා මිලියන 22ක පිටපත් අලෙවි වීමත් සමගයි. මෙය 2008 වසරේ සිට Rockstar සමාගමෙන් හෝ Activision සමාගමෙන් හෝ නිෂ්පාදනය නොකළ වීඩියෝ ක්‍රීඩාවක් වසරේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වූ වීඩියෝ ක්‍රීඩාවක් බවට පත් වුණු පළවෙනි අවස්ථාව විදිහටත් හඳුන්වන්න පුලුවන්. හැරී පෝටර් රචක J.K. Rowling ඇතුලුව බොහෝ දෙනාගේ විවිධ මතවාද වලට ලක්වූ වීඩියෝ ක්‍රීඩාවක් වුණත් අලෙවිය අතින් PlayStation platforms වල පළමු ස්ථානය, Xbox හි දෙවන ස්ථානය සහ Nintendo හි පස්වන ස්ථානය ලබා ගනිමින් මෙම වාර්තාව සනිටුහන් කරන්න ඒ වීඩියෝ ක්‍රීඩාවට පුලුවන් වුණා.

2023 වසරේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වූ වීඩියෝ ක්‍රීඩා ලැයිස්තුව පහළින්:⬇️

1️⃣ Hogwarts Legacy
2️⃣ Call of Duty: Modern Warfare III
3️⃣ Madden NFL 24
4️⃣ Marvel’s Spider-Man 2
5️⃣ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
6️⃣ Diablo IV
7️⃣ Call of Duty: Modern Warfare II
8️⃣ Mortal Kombat 1
9️⃣ Star Wars Jedi: Survivor
🔟 EA Sports FC 24
1️⃣1️⃣ Starfield
1️⃣2️⃣ Super Mario Bros. Wonder
1️⃣3️⃣ Resident Evil 4
1️⃣4️⃣ MLB: The Show 24
1️⃣5️⃣ Dead Island 2

✍️Admin: Randinu Jayarathne