කිලියන් මර්‌ෆි,Oppenheimer ලෙස පළමු වරට දුටු අවස්ථාවේ තමන්ට හීත් ලෙජර්ගේ ජෝකර්ව මතක් වුන බවට ක්‍රිස්ටෝපර් නෝලන් පවසයි.

by Menuka Risith

කිලියන් මර්‌ෆි,Oppenheimer ලෙස පළමු වරට දුටු අවස්ථාවේ තමන්ට හීත් ලෙජර්ගේ ජෝකර්ව මතක් වුන බවට ක්‍රිස්ටෝපර් නෝලන් පවසයි.

Share

පළමු වතාවට Cillian Murphy ඕපන්හයිමර් ලෙස දුටු අවස්තාවේදී තමන්ට Heath Ledger ගේ ජෝකර් චරිතය සිහියට නැඟුණු බවට Christopher Nolan ප්‍රකාශ කරයි.

ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබුනේ Oppenheimer ඔස්කාර් සම්මාන සඳහා නිර්දේශ වීම සම්බන්ධයෙන් Variety සමඟ අදහස් දක්වමිනුයි.

“You start to see the actor bringing an icon to life, putting the hat on, the cigarette in the corner of his mouth. You’re starting to see how he moves. It’s a thrilling moment. It is on every film. Seeing Cillian put this iconography together, it reminded me of my hair and makeup tests with Heath Ledger for the Joker.”
-Christopher Nolan-

ඒ වගේම පසු ගිය ජනවාරි 7 වැනිදා Golden Golden Globe සම්මාන උළෙලේදී Christopher Nolan හොඳම අධ්‍යක්ෂවරයාට හිමි සම්මානය දිනාගත් පසුවද Heath Ledger ගැන මතකය අවදි කිරීමට අමතක කලේ නැත.

“The only time I've ever been on this stage before was accepting one of these on behalf of our dear friend, Heath Ledger, and that was complicated and challenging for me”
-Christopher Nolan-

ඊයේ දිනයට හීත් ලෙජර් මියගොස් වසර 16ක් සපිරුනි.

Via: Variety