සිනමා ඉතිහාසයේ විශිෂ්ටතම අධ්‍යක්ෂකවරිය බවට Kathryn Bigelow තේරී පත්වෙයි.

by Yashitha Bhashana

සිනමා ඉතිහාසයේ විශිෂ්ටතම අධ්‍යක්ෂකවරිය බවට Kathryn Bigelow තේරී පත්වෙයි.

Share

🎬 | Kathryn Bigelow has been selected as the Greatest Female Director of all time. 🗳️

Avatar, Titanic වැනි ජනප්‍රිය චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක ජේම්ස් කැමරන්ගෙ තුන්වෙනි විවාහක බිරිඳ වූ Kathryn Bigelow සිනමා ඉතිහාසයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරිය බවට Ranker වෙබ් අඩවිය මගින් පැවැත්වූ ඡන්ද විමසීමකදී පරිශීලක මනාපයෙන් තේරී පත්වී තිබෙනවා.

Kathryn Bigelow යනු The Hurt Locker, Point Break, Detroit වැනි සිනමා නිර්මාණයන් අධ්‍යක්ෂණය කල ඔස්කාර් සම්මානලාභී අධ්‍යක්ෂකවරියකි. ඇය 2008 වසරේ The Hurt Locker චිත්‍රපටය වෙනුවෙන් හොඳම
අධ්‍යක්ශකවරියට සහ හොඳම චිත්‍රපටයට හිමි ඔස්කාර් සම්මාන ද්විත්‍වයක් දිනාගැනීමට සමත්වෙනවා.

1989 වසරේ ජේම්ස් කැමරන් සමඟ විවාහ වූ ඇය 1991 දික්කාසද විය.

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් තේරූ The Greatest Female Directors of all Time ලැයිස්තුවේ මුල් 10 පිළිවෙලින්.⬇️

1️⃣ Kathryn Bigelow
2️⃣ Greta Gerwig
3️⃣ Sofia Coppola
4️⃣ Penny Marshall
5️⃣ Jane Campion
6️⃣ Agnes Varda
7️⃣ Nora Ephron
8️⃣ Marry Harron
9️⃣ Patty Jenkins
🔟 Amy Heckerling