ජොකර් චරිතය හරහා ජනාදරයට පත් සුපිරි නළු හීත් ලෙජර් මිය ගොස් අදට වසර 16ක් සපිරෙයි.

by Menuka Risith

ජොකර් චරිතය හරහා ජනාදරයට පත් සුපිරි නළු හීත් ලෙජර් මිය ගොස් අදට වසර 16ක් සපිරෙයි.

Share

Joker චරිතය හරහා අතිශය ජනාදරයට පත් ඔස්කාර් සම්මාන ලාභී විශිෂ්ට රංගන ශිල්පි Heath Ledger මිය ගොස් අදට වසර 16ක් සපිරෙයි.

Joker චරිතය වෙනුවෙන් හොඳම සහය නළුවාට හිමි ඔස්කාර් සම්මානය දිනාගනිද්දි හීත් මේ ලෝකෙන් සමු අරගෙන ඉවරයි ඔහු වෙනුවට සම්මානය ලබාගන්නේ The Dark Knight චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂක Christopher Nolan ඒ අවස්තාව ගොඩක් හැඟීම්බර අවස්තාවක්. සියදිවි නසා ගැනීමක් ලෙස සැලකෙන හීත්ගේ මරණයට හේතුව ලෙස සැලකෙන්නේ ඔක්සිකෝඩෝන්, ඩයසපෑම්, ටෙමාසෙපාම්, ඇල්ප්‍රසෝලාම් සහ ඩොක්සිලමයින් අධි මාත්‍රා මත්පැන් සමඟ ගැනීම බවයි.