ජගත් මනුවර්ණ ඩකා සිනමා සම්මාන උළලේදී "රහස් කියන කදු" වෙනුවෙන් හොදම අධ්‍යක්ෂණයට හිමි සම්මානය දිනාගනී.

by Menuka Risith

ජගත් මනුවර්ණ ඩකා සිනමා සම්මාන උළලේදී "රහස් කියන කදු" වෙනුවෙන් හොදම අධ්‍යක්ෂණයට හිමි සම්මානය දිනාගනී.

Share

අදි දින බංග්ලාදේශයේදි පැවති 22 වන ඩකා අන්තර්ජාතික සිනමා සම්මාන උළෙලේ හොඳම අධ්‍යක්ෂණයට හිමි සම්මානය ජගත් මනුවර්ණ විසින් කළ “රහස් කියන කඳු” චිත්‍රපටය වෙනුවෙන් එම සම්මානය හිමිව තිබෙනවා.
රහස් කියන කඳු චිත්‍රපටය ජගත් මනුවර්ණගේ පළමු සිනමා නිර්මාණය වීම ද විශේෂත්වයක්.