ජේඩන් ස්මිත් හොලිවුඩයේ නරකම නළු නිළියන් ලැයිස්තුවේ පළමු ස්ථානයට.

by Yashitha Bhashana

ජේඩන් ස්මිත් හොලිවුඩයේ නරකම නළු නිළියන් ලැයිස්තුවේ පළමු ස්ථානයට.

Share

🗳| Jaden Smith has been voted as 1st in “The Worst A-List Hollywood Actors”

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් පවත්වනු ලැබූ ඡන්ද විමසීමකදී නරකම හොලිවුඩ් A-List නළු නිළියන් හෙවත් “The Worst A-List Hollywood Actors” කාණ්ඩයේ පළමු ස්ථානය සඳහා Will Smith සහ Jada Pinkett Smith ගේ පුතෙකු වන The Karate Kid චිත්‍රපටය හරහා ජනප්‍රිය වූ Jaden Smith තේරී පත්ව තිබෙනවා. මේ සඳහා පරිශීලකයන් 45,000ක පමණ ඡන්දය භාවිතා කර තිබෙනවා.

එම ලැයිස්තුවේ දෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇත්තේ Amber Heard වේ.

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් තේරූ නරකම හොලිවුඩ් A-List නළු නිළියන් ලැයිස්තුව පිළිවෙලින්.

1️⃣Jaden Smith
2️⃣ Amber Heard
3️⃣ James Corden
4️⃣ Amy Schumer
5️⃣ Lena Dunham
6️⃣ Madonna
7️⃣ Miley Cyrus
8️⃣ Taylor Lautner
9️⃣ Kristen Stewart
🔟 Jennifer Lopez