ඉන්දියාව කළු-කුහර අධ්‍යනය සඳහා අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කරයි.

by The Sri COM

ඉන්දියාව කළු-කුහර අධ්‍යනය සඳහා අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කරයි.

Share

ඉන්දියාව විසින් කළු කුහර වැනි විද්‍යාත්මක වස්තූන් අධ්‍යයනය කරන නිරීක්ෂණාගාරයක් රැගත් රොකට්ටුවක් සාර්ථකව පෙරේදා දිනයේ අභ්‍යවකාශගත කර තිබෙනවා. එහි ප්‍රධාන අරමුණ කළු කුහර පිළිබඳව අධ්‍යනය කිරීම බවට ඉන්දීය අභ්‍යවකාශ ඒජන්සිය (ISRO) පවසනවා තවද ඔවුන් පැවසුවේ විද්‍යාඥයින්ට ඔවුන්ගේ කළු කුහර පිළිබඳ දැනුම වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාර කිරීමට අවශ්‍ය බවයි. නාසා ආයතනය 2021 දී දියත් කළ මෙහෙයුමෙන් පසු කළු කුහර සොයා යන ලෝකයේ මෙවැනි ආකාරයේ දෙවන මෙහෙයුම මෙය වන අතර එම සැටලයිට් එක XPoSat (X-ray Polarimeter Satellite) ලෙස නම් කර තිබෙන අතර මෙහි නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 250ට ආසන්න මුදලක් (ශ්‍රී ලංකා රුපියල් කෝටි 967) වැය වී තිබෙනවා. XPoSat චන්ද්‍රිකාවේ ආයු කාලය වසර පහක් වන බවටයි ඔවුන් පවසන්නේ. X-ray Polarimeter Satellite දියත් කිරීම සිදු වන්නේ ඉස්රෝ සඳහා අති සාර්ථක වසරකට පසුවයි. ඒ පසු ගිය වසරේ අගෝස්තු 23 වනදා සඳෙහි දක්ෂිණ ධ්‍රැවය වෙත යානයක් ගොඩබැස්වූ පළමු රට සහ සඳමතට යානයක් ගොඩබැස්වූ සිව්වන රට ලෙස ඉන්දියාව ඉතිහාසගත වීමෙනුයි.