ශ්‍රී ලංකාවේ උසම කඳු 10 ගැන දන්නවද?

by Vikum Harshana

ශ්‍රී ලංකාවේ උසම කඳු 10 ගැන දන්නවද?

Share

"ශ්‍රී ලංකාවේ උසම කඳු 10" ⛰️ ⛰️ ⛰️


⛰️"ශ්‍රී ලංකාවේ උසම කන්ද මොකක්ද?" කියලා ඇහුවොත් හැමෝම උත්තරේ දෙයි "පිදුරුතලාගල" කියලා.


⛰️ ඒකෙ උස ඇහුවත් හරි ලේසියෙන් "මීටර් 2524" යි කියලත් කියයි.


⛰️ ඒත් "දෙවෙනියට, තුන්වෙනියට උසම කඳු මොනාද?" කියලා ඇහුවොත් මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් අයට උත්තර දෙන්න බැරි වෙයි.


⛰️ ඒ නිසාම "ලංකාවේ උසම කඳු 10" දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි කියලා හිතුණා.


🔅 පිදුරුතලාගල - මීටර් 2524
🔅 කිරිගල්පොත්ත - මීටර් 2395
🔅 තොටපොල කන්ද - මීටර් 2357
🔅 කුඩහගල - මීටර් 2320
🔅 සමනල කන්ද - මීටර් 2243
🔅 කිකිළිමාන - මීටර් 2240
🔅 ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් - මීටර් 2216
🔅 හක්ගල - මීටර් 2170
🔅 කොනිකිල් හිල් - මීටර් 2166
🔅 වන් ට්‍රී හිල් - මීටර් 2100
(මේ සියල්ල මුහුදු මට්ටමේ සිට උස වේ)


⛰️ මේ ත්‍රිමාණ සිතියම හැදුවෙත් පොඩි පර්ස්පෙක්ටිව් එකක් ඔලුවට දාගන්න එක ලේසි වෙන නිසයි.
විශේෂ කාරණයක් කියන්නද?


⛰️ මේ කඳු 10 න් 9 ක්ම තියෙන්නේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේයි.
1 ක් තියෙන්නේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේයි.
ඒ තමයි සමනල කන්ද.


⛰️ බේස් ලෙවල් එකේ ඉඳන් ගත්තොත් ලංකාවේ උසම කන්ද වෙන්නේ සමනල කන්ද.


⚜️මූලාශ්‍රය : ජාතික සිතියම් සංග්‍රහය - දෙවන සංස්කරණය - පළවෙනි වෙළුම (ජාතික මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව)

⚠️ ⚠️⚠️ මේ ටික අනිවාර්යයෙන් කියවන්න...
⚠️ මම මේකට ගත්තේ ජාතික මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරපු ජාතික සිතියම් සංග්‍රහයේ දෙවන සංස්කරණයේ පළවෙනි වෙළුමේ තියෙන දත්ත.
⚠️ මටත් එක එක ලිස්ට් ගොඩක් හම්බුණා. ඒවයේ ක්‍රෙඩිබිලිටි ගැන මිනිස්සු ප්‍රශ්න කරන නිසා මම ඒවා ටික පැත්තකින් තිබ්බා.
⚠️ අනිත් එක මම අහලා තියෙනවා එක පැත්තක ඉදන් කන්ද වෙන් වෙන කොට මීටර් 300 ක උස වෙනසක් වත් තියෙන්න ඕනේ කන්දක් කියලා සලකන්න.
⚠️ එතකොට ඔය අනිත් ලිස්ට්වල සමහර කදු ගන්න විදියක් නෑ.