ලොව වැඩිම චිත්‍රපට ප්‍රමාණයක රඟදැක්වූ පුද්ගලයා ලෙසට ඉන්දීය නළු බ්‍රහ්මානන්දන් ගිනස් වාර්තා පොතට

by Yashitha Bhashana

ලොව වැඩිම චිත්‍රපට ප්‍රමාණයක රඟදැක්වූ පුද්ගලයා ලෙසට ඉන්දීය නළු බ්‍රහ්මානන්දන් ගිනස් වාර්තා පොතට

Share

චිත්‍රපට 1000ට අධික ප්‍රමාණයකයට රංගනයෙන් දායක වෙමින් ලොව වැඩිම චිත්‍රපට ප්‍රමාණයක රඟදැක්වූ පුද්ගලයා ලෙස ගිනස් වාර්තා පොතට ඇතුලත්ව ඇත්තේ දකුණු ඉන්දීය තෙළිඟු ජාතික ප්‍රහසන නළුවෙකු වන Kanneganti Brahmanandam වේ. ඔහු චිත්‍රපට 1170කට රංගනෙයෙන් දායක වී තිබේ.

ඒ වගේම චිත්‍රපට 1000ට අධික ප්‍රමාණයක රඟදක්වා ඇති ලොව එකම නළුවා වන්නේද බ්‍රහ්මානන්දන් වන අතර ඉන්දියාව තුල වැඩිම වැටුපක් අය කරන ප්‍රහසන නළුවා වන්නේද ඔහු වේ. සිනමාවට කල මෙහෙවර වෙනුවෙන් ඔහුට 2009 වසරේදී ඉන්දීය රජය විසින් ප්‍රධානය කරන ඉන්දියාවේ 4 වෙනියට වැඩිම වටිනාකමකින් යුතු සම්මානයක් වන “පද්ම ශ්‍රී” සම්මානයෙන්ද පිදුම් ලැබීමට යෙදුනි.