ෆේස්බුක් සමාජමාධ්‍ය නිර්මාණය කර අදට වසර 20ක් සපිරෙයි

by The Sri COM

ෆේස්බුක් සමාජමාධ්‍ය නිර්මාණය කර අදට වසර 20ක් සපිරෙයි

Share

🗓| Facebook was launched 20 year ago today.


Facebook සමාජමාධ්‍ය නිර්මාණය කර අදට වසර 20ක් සපිරෙයි.
ලොව ජනප්‍රියතම සමාජමාධ්‍ය ලෙස සැලකෙන Facebook 2004 පෙබරවාරි 4 වනදා Mark Zuckerberg සහ ඔහුගේ විශ්ව විද්‍යාලයේ යහළුවන් සිව් දෙනෙක් විසින් නිකුත් කල අතර 2004-2006 දක්වා භාවිතා වූයේ Thefacebook නමිනි.
ලොව වැඩිම පිරිසක් පිවිසෙන වෙබ් අඩවි අතර 3 වන ස්ථානයේ පසු වන Facebook වෙබ් අඩවිය මේ වන විට මසකට ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයන් බිලියන 3ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඇති බවට වාර්තා වෙනවා.
ඉංග්‍රීසි, සිංහල, දමිළ ඇතුළු ලොව පුරා භාශා 112කින් මෙම වෙබ් අඩවිය සමන්විත වේ.
ඉතින් ඔයා මුලින්ම Facebook ගිණුමක් ආරම්භ කලේ මොන අවුරුද්දෙද?