කහෝරි සජීවි-ක්‍රියාදාම චරිතයට පණ පෙවීමට තමන් කැමති බවට කහෝරී හඬ නිළිය පවසයි.

by The Sri COM

කහෝරි සජීවි-ක්‍රියාදාම චරිතයට පණ පෙවීමට තමන් කැමති බවට කහෝරී හඬ නිළිය පවසයි.

Share

🎬| Devery Jacobs says she would love to play a live-action version of Kahhori in the MCU. පසු ගියදා What If දෙවන කතාසමයෙන් මාවල් විශ්වයට හඳුන්වා දුන් Kahhori චරිතයට සජීවි-ක්‍රියාදාම නිළිය ලෙස රංගනයෙන් දායක වීමට තමන් කැමති බවට Kahhori සඳහා හඬ දායකත්වය ලබාදුන් Devery Jacobs ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. තමන් Kahhori චරිතයට බෙහෙවින් කැමති බවත් තමන් Echo කතාමාලාවට රංගනයෙන් දායක වන බැවින් මාවල් ස්ටූඩියෝව ඒ සඳහා තමන්ව තොරාගනීද යන්න තමන්ට විශ්වාස නැති බවත් නමුත් ඇය ඒ සඳහා ඕනෑම වෙලාවක සූදානම් බවට Collider සමඟ පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡාවදි ඇය විසින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඇය Kahhori මෙන් Mohawk ජාතිකයෙකු වීමද විශේෂත්වයක්. තව දින කිහිපයකින් විකාශය වීමට නියමිත Echo කතාමාලාවේ Bonnie චරිතය සඳහා රඟදක්වන්නේද ඇයයි. “I have been really fortunate to play the character Bonnie in the new Echo series. I don't know, they've brought other people back in multiple roles. So I leave that up to the higher-ups at the MCU. But I just love this character of Kahhori so much, and would love to be able to bring her to life, whether that's live-action, or whether that's through animation. I'll always be there for that.” -Devery Jacobs- Via: Collider