සිනමා ඉතිහාසයේ විශිෂ්ටතම අධ්‍යක්ෂකවරුන් අතර 3වන ස්ථානය ක්‍රිස්ටෝපර් නෝලන්ට

by Yashitha Bhashana

සිනමා ඉතිහාසයේ විශිෂ්ටතම අධ්‍යක්ෂකවරුන් අතර 3වන ස්ථානය ක්‍රිස්ටෝපර් නෝලන්ට

Share

🎬| Christopher Nolan has been voted in 3rd place as “The Greatest Directors in Movie History”🗳

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් පවත්වනු ලැබූ ඡන්ද විමසීමකදී සිනමා ඉතිහාසයේ විශිෂ්ඨතම අධ්‍යක්ශක වරු හෙවත් The Greatest Directors in Movie History අංශයේ තෙවන ස්ථානය Interstellar, Oppenheimer, Inception වැනි චිත්‍රපට අධ්‍යක්ශනය කල Christopher Nolan තේරී පත්ව තිබෙනවා. මේ සඳහා පරිශීලකයන් 35,000ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඡන්ද 416,000ක් භාවිතා කර තිබෙනවා.

පිළිවෙලින් එම ලැයිස්තුවේ පලමු සහ දෙවන ස්ථාන සඳහා ප්‍රවීණ හොලිවුඩ් අධ්‍යක්ශක දෙපලක් වන Martin Scorsese සහ Stanley Kubrick තේරිපත්ව තිබෙනවා.

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් තේරූ The Greatest Directors in Movie History ලැයිස්තුවේ මුල් 10 පිළිවෙලින්.⬇️

1️⃣ Martin Scorsese
2️⃣ Stanley Kubrick
3️⃣ Christopher Nolan
4️⃣ Quentin Tarantino
5️⃣ Steven Spielberg
6️⃣ Alfred Hitchcock
7️⃣ Francis Ford Coppola
8️⃣ The Coen brothers (Joel Coen and Ethan Coen)
9️⃣ David Fincher
🔟 Akira Kurosawa