ක්‍රිස් සහ ලියම් හෙම්ස්වර්ත් සහෝදරයන් සරාගිතම පිරිමි නළුවන් ලෙස පිළිවෙලින් ප්‍රථම හා දෙවන ස්ථානයට

by Yashitha Bhashana

ක්‍රිස් සහ ලියම් හෙම්ස්වර්ත් සහෝදරයන් සරාගිතම පිරිමි නළුවන් ලෙස පිළිවෙලින් ප්‍රථම හා දෙවන ස්ථානයට

Share

🗳| Chris and Liam Hemsworth brothers has been voted as “The Hottest Male Celebrities of All Time”

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් පවත්වනු ලැබූ ඡන්ද විමසීමකදී සරාගිතම පිරිමි නළුවා හෙවත් The Hottest Male Celebrities of All Time මේ සඳහා මාවල් සිනමා විශ්වයේ Thor චරිතය රඟදැක්වූ Chris Hemsworth තේරී පත්ව තිබෙනවා මේ සඳහා පරිශීලකයන් 163,000 ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඡන්ද මිලියන 4.6ක් භාවිතා කර තිබෙනවා.

එම ලැයිස්තුවේ දෙවන ස්ථානය සඳහා Chris Hemsworthගේම බාල සොහොයුරා වන Liam Hemsworth තේරී පත් වීමද විෂේශත්වයක් පිළිවෙලින් එම ලැයිස්තුවේ තෙවන සහ සිව්වන ස්ථානයට පත්ව ඇත්තේ මාවල් සිනමා විශ්වයේ කැප්ටන් ඇමරිකා සඳහා රඟදැක්වූ Chris Evans සහ මාවල් සිනමා විශ්වයේ ඩෙඩ්පූල් චරිතය ලෙස ප්‍රසිද්ධ Ryan Reynolds වේ.

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් තේරූ The Hottest Male Celebrities of All Time ලැයිස්තුවේ මුල් 10 පිළිවෙලින්.

1️⃣ Chris Hemsworth
2️⃣ Liam Hemsworth
3️⃣ Chris Evans
4️⃣ Ryan Reynolds
5️⃣ Zac Efron
6️⃣ Chris Pine
7️⃣ Shawn Mendes
8️⃣ Dylan O’Brien
9️⃣ Ian Somerhalder
🔟 Jensen Ackles