ගජමෑන් නිර්මාතෘ ප්‍රවීණ කාටුන් ශිල්පී කැමිලස් පෙරේරා මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි.

by The Sri COM

ගජමෑන් නිර්මාතෘ ප්‍රවීණ කාටුන් ශිල්පී කැමිලස් පෙරේරා මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි.

Share

🕯| Cartoonists Camilus Perera passed away.🪦💐

ගජමෑන් නිර්මාතෘ ප්‍රවීණ කාටුන් ශිල්පී කැමිලස් පෙරේරා මහතා අද උදෑසන අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

මියයන විට ඒ මහතා 84 හැවිරිදි වියේ පසුවිය.
ඔහු විසින් නිර්මාණය කරන ලද "ගජමෑන්" කාටූනය අතිශය ජනාදරයට පාත්‍ර වූ අතර එයින් චිත්‍රපටයක්ද නිර්මාණය විය.