රූපවාහිනී කතාමාලා ඉතිහාසයේ නිර්මාණය වූ විශිෂ්ටතම චරිතය බවට වෝල්ටර් වයිට් බවට පත්වෙයි.

by Yashitha Bhashana

රූපවාහිනී කතාමාලා ඉතිහාසයේ නිර්මාණය වූ විශිෂ්ටතම චරිතය බවට වෝල්ටර් වයිට් බවට පත්වෙයි.

Share

📺| Breaking Bad’s Walter White voted as 1st “The Greatest TV Characters Of All Time.” 🗳️

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් පවත්වනු ලැබූ ඡන්ද විමසීමකදී එදා මෙදා තුර රූපවාහිනී කතාමාලාවක දක්නට ලැබුණු විශිෂ්ටතම චරිතය හෙවත් The Greatest TV Characters of All Time බවට Breaking Bad කතා මාලාවේ Walter White තේරීපත් වෙයි. මේ සඳහා පරිශීලකයන් 88,000 ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඡන්ද මිලියන 1.6ක් භාවිතා කර තිබෙනවා.

එම ලැයිස්තුවේ දෙවන ස්ථානය සඳහා අතිශය ජනප්‍රිය Sitcom කතාමාලාවක් වන The Office කතාමාලාවේ Michael Scott පත්ව තිබෙනවා.

එම ලැයිස්තුවේ පිළිවෙලින් හයවන සහ හත්වන ස්ථාන සඳහා Breaking Bad කතාමාලාවේම Jesse Pinkman සහ Saul Goodman තේරීපත්ව තිබීමද විශේෂත්වයක්

ලබා ගත් ඡන්ද ගණන අනුව Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් තේරූ එම ලැයිස්තුවේ මුල් 10 පිළිවෙලින්.⬇️

1️⃣ Walter White (Breaking Bad)
2️⃣ Michael Scott (The Office)
3️⃣ Tyrion Lannister (Game of Thrones)
4️⃣ Tony Soprano (The Sopranos)
5️⃣ Dwight Schrute (The Office)
6️⃣ Jesse Pinkman (Breaking Bad)
7️⃣ Saul Goodman (Breaking Bad, Better Call Saul)
8️⃣ Chandler Bing (Friends)
9️⃣ Joey Tribbiani (Friends)
🔟 Dr. Gregory House (House)