ඇම්බර් හර්ඩ් හොලිවුඩයේ නරකම නිළියන් ලැයිස්තුවේ දෙවන ස්ථානයට

by Yashitha Bhashana

ඇම්බර් හර්ඩ් හොලිවුඩයේ නරකම නිළියන් ලැයිස්තුවේ දෙවන ස්ථානයට

Share

🗳| Amber Heard has been voted 2nd ‘Most Worst A-Lister in Acting’

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් පවත්වනු ලැබූ ඡන්ද විමසීමකදී නරකම හොලිවුඩ් A-List නළු නිළියන් හෙවත් “The Worst A-List Hollywood Actors” කාණ්ඩයේ දෙවන ස්ථානය සඳහා Amber Heard තේරී පත්ව තිබෙනවා. මේ සඳහා පරිශීලකයන් 45,000ක පමණ ඡන්දය භාවිතා කර තිබෙනවා.

එම ලැයිස්තුවේ පළමු ස්ථානයට පත්ව ඇත්තේ Will Smith සහ Jada Pinkett Smith ගේ පුතෙකු වන The Karate Kid චිත්‍රපටය හරහා ජනප්‍රිය වූ Jaden Smith වේ.

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් තේරූ නරකම හොලිවුඩ් A-List නළු නිළියන් ලැයිස්තුව පිළිවෙලින්.

1️⃣Jaden Smith
2️⃣ Amber Heard
3️⃣ James Corden
4️⃣ Amy Schumer
5️⃣ Lena Dunham
6️⃣ Madonna
7️⃣ Miley Cyrus
8️⃣ Taylor Lautner
9️⃣ Kristen Stewart
🔟 Jennifer Lopez