ඇමසන් ප්‍රයිම් විකාශන සේවාව තුළත් වෙළඳ දැන්වීම් දර්ශනය කිරීමට තීරණය කරයි.

by Randinu Jayarathne

ඇමසන් ප්‍රයිම් විකාශන සේවාව තුළත් වෙළඳ දැන්වීම් දර්ශනය කිරීමට තීරණය කරයි.

Share

චිත්‍රපට, කතා මාලා වැනි නිර්මාණ විකාශය කිරීම සඳහා වෙන් වී ඇති ලොව ප්‍රධානතම විකාශන සේවාවක් (Streaming Service එකක්) වන ඇමසන් ප්‍රයිම් (Amazon Prime) තුළ YouTube platform එක ලෙසම වෙළඳ දැන්වීම් දර්ශනය කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මේ වසරේ මුලදී නිවේදනය කළ පරිදි ලබන ජනවාරි මස 29 දින සිට මෙය ක්‍රියාවට නැංවෙන අතර Amazon සමාගමෙන් පවසන්නේ මෙමගින් ලැබෙන ලාභය තම නිර්මාණ වල නිෂ්පාදන ගුණාත්මකභාවය (Content quality) වැඩිදියුණු කිරීමට යොදාගන්නා බවත් සාමාන්‍ය රූපවාහිනී වෙළඳ දැන්වීම් ලෙස කරදරකාරී අන්දමින් නොව පරිශීලකයන්ට බාධාවක් ඇති නොවන අන්දමින් මෙය ක්‍රියාවට නැංවීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි. එහි දී මාසිකව $14.99ක මුදලක් අය කරන සාමාන්‍ය Amazon Prime පැකේජයක් මිල දී ගෙන ඇති පරිශීලකයින්ට වෙළඳ දැන්වීම් රහිත (Ad-free) අත්දැකීමක් ලබා ගැනීම සඳහා අමතර $2.99ක මුදලක් මාසිකව ගෙවීමට සිදු වනු ඇති. Amazon Prime සේවාවට අමතරව මේ වන විට Disney+, Hulu, Max, Netflix, සහ Paramount+ වැනි ප්‍රධාන සේවාවන් තුළ ද අඩු මිල පැකේජ සඳහා වෙළඳ දැන්වීම් දර්ශනය වීමත් විශේෂත්වයක්.