දකුණු ඉන්දීය නළු තලපති විජේ සිනමාවෙන් සමුගන්නා බවට පවසයි

by The Sri COM

දකුණු ඉන්දීය නළු තලපති විජේ සිනමාවෙන් සමුගන්නා බවට පවසයි

Share

🎬| Actor Vijay has announced that he is quitting movies after his 69th film.

ජනප්‍රිය දකුණු ඉන්දීය නළු තලපත් විජේ තමන්ගේ 69 වැනි චිත්‍රපටයෙන් පසු සිනමාවෙන් ඉවත් වෙන බව පවසයි.

මීට පැය කිහිපයකට පෙර ඔහු විසින් Tamizhaga Vettri Kazhagam (TVK) නමින් දේශපාලන පක්ශයක් ආරම්භ කර දේශපාලනයට පිවිසෙන බව තහවුරු කල බවට අප විසින් ඔබට දැනුම් දුන්නා මතක ඇති.

ඒ බව දැනුම් දුන් ලිපියෙහි සඳහන් වන පරිදි ඔහු විසින් ඉදිරියේදී සම්පූර්ණ තමන්ගේ කාලය දේශපාලනය වෙනුවෙන් කැපවන බවට පවසා ඇති අතර ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ ඔහුගේ 69 වන චිත්‍රපටයෙන් පසු සිනමාවෙන් ඉවත් වන බවයි.

ඔහුගේ 68 වන චිත්‍රපටය වන Greatest of All Time චිත්‍රපටයේ රූගත කිරීම් මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාවේද රූගත කිරීම් සඳහා විජේ මෙරටට පැමිණෙන බවට දැනුම් දී තිබුනා.