ජනප්‍රිය දකුණු ඉන්දීය නළු තලපත් විජේ දේශපාලනයට පිවිසෙයි

by The Sri COM

ජනප්‍රිය දකුණු ඉන්දීය නළු තලපත් විජේ දේශපාලනයට පිවිසෙයි

Share

🗳| Actor Vijay enters politics, launche his own political party named Tamizhaga Vettri Kazhagam (TVK).

ජනප්‍රිය දකුණු ඉන්දීය නළු තලපත් විජේ දේශපාලනයට පිවිසෙයි.
මීට පැය කිහිපයකට පෙර ඔහු විසින්ම Tamizhaga Vettri Kazhagam (TVK) නමින් නවතම දේශපාලන පක්ශයක් ආරම්භ කරමින් මේ බව දැනුම් දී තිබුනා. මේ බව දැනුම් දී ඇති නිළ ලිපියෙහි සඳහන් වන්නේ තමන්ට නමක් සහ සමාජයේ තැනක් ලබා දුන් තමිල්නාඩු ජනතාවට සහ දමිළ ජනයාට සේවය කිරීම තමන්ගේ යුතුකමක් වන අතර ඒ සඳහා මෙම Tamizhaga Vettri Kazhagam පක්ශය නිර්මාණය කල බවත් 2024 පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට තමන් හෝ තමන්ගේ පක්ශය තරඟ නොකරන අතර 2026 මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා තම පක්ශය සහ තමන් ඉදිරිපත් වන බවයි.