ෂර්ලොක් හෝම්ස් පළමු කෘතිය වන A Study in Scarlet හෙවත් ලෝහිත පරීක්ෂණය පොත පළමු වරට නිකුත් වී අදට වසර 136 සපිරෙයි.

by Menuka Risith, Yashitha Bhashana

ෂර්ලොක් හෝම්ස් පළමු කෘතිය වන A Study in Scarlet හෙවත් ලෝහිත පරීක්ෂණය පොත පළමු වරට නිකුත් වී අදට වසර 136 සපිරෙයි.

Share

සර් ආතර් කොනන් ඩොයිල් විසින් රචිත, ෂර්ලොක් හෝම්ස් පළමු කෘතිය වන A Study in Scarlet හෙවත් ලෝහිත පරීක්ෂණය පොත පළමු වරට නිකුත් වී අදට වසර 136 සපිරෙයි ඒ අනුව එම කෘතිය එළිදැක්වුණේ 1887 වසරේ අද වැනි දිනෙකයි. (1887.12.01)

මේ එම මුල් පළකිරීම අඩංගු වූ ඓතිහාසික
බීටන්ගේ නත්තල් වාර්ෂික සඟරා නිකුතුවේ (Beeton's Christmas Annual ) පිටකවරයයි.

මෙම මුල් සඟරාවේ සම්පූර්ණ පිටපත් එකොළහක් දැනට පවතින බව සඳහන් වන අතර,එම සීමිත පිටපත් සඳහා විශාල වටිනාකමක් හිමිවී තිබෙනවා.

ප්‍රථම පළකිරීමේදී ඊට ලැබුණු මහජන ප්‍රතිචාරය එතරම් විශාල වූයේ නැති අතර කොනන් ඩොයිල් විසින් රචිත ෂර්ලොක් හෝම්ස් කෙටිකතා 56කි.
A Study in Scarlet යනු ඔහුගේ දීර්ඝ නවකතා හතරෙන් එකක් විය.

1891 සහ 1992 වසර වල ෂර්ලොක් හෝම්ස් කතා මාලාව යටතේ ලියවුණ කෙටි කතන්දර New Strand සඟරාවේ ඇතුළත් වීමත් සමඟ ඒවා අතිශය ජනාදරයට පත් වූ අතර සර් ආතර් කොනන් ඩොයිල් ලොව ඉහළම ගෙවීමක් ලබන ජනප්‍රියම ලේඛකයෙක් බවට පත්විය.

මෙම පොත පාදක චිත්‍රපට දෙකක් නිර්මාණය වී ඇති අතර 1914 වසරේ නිකුත් වූ Study in Scarlet චිත්‍රපටය නිහඬ චිත්‍රපටයකි නැවතත් එම නමින්ම 1934 වසරේ චිත්‍රපටයක් නිකුත් විය

සටහන: ශ්‍රී කොම් වෙනුවෙන් Swarnarekha Sewwandi