70 දශකයේ නිකුත් වූ Kung Fu රූපවාහිනී කතාමාලාව ඇසුරෙන් චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය වන අතර ඩොනී යෙන් ප්‍රධාන චරිතයට

by Menuka Risith

70 දශකයේ නිකුත් වූ Kung Fu රූපවාහිනී කතාමාලාව ඇසුරෙන් චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය වන අතර ඩොනී යෙන් ප්‍රධාන චරිතයට

Share

1972 වසරේ නිකුත් වූ ජනප්‍රිය Kung Fu රූපවාහිනී කතාමාලාව ඇසුරෙන් චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය වන අතර Ip Man චිත්‍රපට මාලාවේ Ip Man චරිතය රඟදැක්වූ Donnie Yen ප්‍රධාන චරිතය සඳහා තෝරාගත් බවත් John Wick චිත්‍රපටමාලාව Nobody සහ Bullet Train වැනි චිත්‍රපට නිශ්පාදනය කල 87North සමාගම නිශ්පාදනයෙන් සහ Deadpool 2, Bullet Train සහ Hobbs and Shaw චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂණය කල David Leitch විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන බවටත් නිවේදනය කරයි.