ඉන්ෆිනිටි වෝර් චිත්‍රපටයේ නිල පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් වී අදට වසර 6යි.

by Yashitha Bhashana

ඉන්ෆිනිටි වෝර් චිත්‍රපටයේ නිල පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් වී අදට වසර 6යි.

Share

🗓| 6 years ago today, the official trailer for ‘Avengers: Infinity War’ was released.

Avengers: Infinity War චිත්‍රපටයේ නිළ පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් වී අදට වසර 6ක් සපිරෙයි.

2017 වසරේ නොවැම්බර් 29 වැනි අද වැනි දිනක Avengers: Infinity War චිත්‍රපටයේ නිළ පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් වූ අතර ඒ වන විට YouTube හි පැය 24ක් තුළ වැඩිම ප්‍රමාණයක් නැරඹූ පූර්ව ප්‍රචාරක පටය ලෙස සහ දැනට නැරඹුම් වාර මිලියන 261ක් පසු කරමින් ලොව පුරා වැඩිම වාර ගණනක් නැරඹූ පූර්ව ප්‍රචාරක පට ලැයිස්තුවේ 04 වන ස්ථානයෙහි පසු වනවා.

ඒ වගේම චිත්‍රපටය spoil නොවීම සඳහා එහි අධ්‍යක්ශක දෙපළ වන Russo සහෝදරයන් විසින් මෙහි පූර්ව ප්‍රචාරක පටයට Hulkගේ දර්ශණය වෙනම එකතු කරමින් රූගත කිරීම් කල අතර චිත්‍රපටයක් වෙනුවෙන් පූර්ව ප්‍රචාරක පටය වෙනමම රූගත පළමු අවස්ථාව මෙය වනවා.

ඇ.ඩො මිලියන 325-400ත් අතර පිරිවැයකින් නිශ්පාදනය කල මෙම චිත්‍රපටය ලොව පුරා ආදායම ඇ.ඩො බිලියන 2.052 ලබාගනිමින් ඇ.ඩො බිලියන 2 සීමාව පසු කල පළමු සුපිරිවීර චිත්‍රපටය සහ 4වන චිත්‍රපටය බවට පත් විය.

Oscars, Golden Globe ඇතුළු සුප්‍රසිද්ධ සම්මාන උළෙලවල් 30දි විවිධ කාණ්ඩ යටතේ සම්මාන 76ක් සඳහා නිර්දේශ වී එයින් 22ක් දිනාගැනීමටද සමත්ව තිබෙනවා.